Akvarium Guide

Sette opp et nytt akvarium

Følg denne linken til vår hovedleverandør av akvarium for ytterligere informasjon på engelsk. 

Hva trenger du?

  • Akvarium – det anbefales at du velger et akvarium med litt størrelse siden det er lettere å holde vannverdiene stabile
  • Pumpe og filter – dette vil filtrere bort partikler i vannet og reduserer giftstoffene som etter hvert danne
  • Filter med integrert varmekolbe – enkelt å sette opp og gir rett temperatur. Se OASE sin Thermo filterserie
  • Temperaturmåler –  for å sørge for riktig temperatur til fiskene
  • Hov – for å fange fisk
  • Fòr
  • Vannverditestere – det viktigste i begynnelsen er å teste pH og nitritt

Kjøp grus eller sand til å dekke bunnen med et 4-5 cm lag. Husk å skylle denne godt i rent vann før du heller den i akvariumet. 
Så trenger du planter. Disse kan settes i så fort du vil, etter at vannet i akvariet er temperert. Fjern potter, vatt eller svamp som ligger rundt røttene.

Du kan også kjøpe kunstige planter noe som forenkler vedlikeholdet

Før du kjøper og introduserer fisk så må filteret “modnes” slik at det er klart til å ta i mot avfallsstoffer som fisken utskiller. For å få fortgang i denne prosessen kan du
tilsette filterstart. Bruke også i hagedammer, så vær nøye med riktig dosering. 

Mens du venter på at filteret modnes, kan du begynne innredningen. Røtter, bakgrunner, akvariedekorasjoner, kunstige planter
Her er det bare å slippe kunstneren i deg løs og husk at det finnes ingen fasit!

Etter at karet er satt opp, temperert, beplantet og ferdig innredet og du har funnet ut hva slags fisk du ønsker å ha i akvariet kan du starte med å sette inn et par enkle, hardføre fisk – i

Husk at NO2 må måles før fisk settes inn.  Det skal ikke være målbar NO2 i akvariet  da dette betyr at all nitritt er omdannet til NO3.  Det tar ca en måned før denne syklusen fungerer i et akvarie. (Se mer info om nitrogensyklusen)

La disse fiskene svømme rundt alene og kose seg, sjekk vannet etter 2-3 uker, enten hjemme med innkjøpt utstyr for vanntesting eller ta med en vannprøve til din lokale akvariebutikk slik at de kan teste for deg. Er de fine kan du endelig begynne å kjøpe mer fisk! Ikke bli for ivrig, det er tålmodighet som gjelder her. Kjøp få fisker av gangen.

Bytt 30% vann hver uke og rens filteret først når du ser at det er merkbart redusert. Filtersvampen krystes og vaskes da forsiktig i litt akvarievann. Den skal ikke bli helt ren – bakteriene her er snille og de vil vi ha med oss videre.

Sjekk vannet jevnlig i begynnelsen, og du vil merke at det holder seg stabilt og at fiskene trives i sitt nye hjem!