Lupin & Høne-Pøne 2,5kg

kr 148

På lager

På plen: 2 sekker av hver på 100kvm
I bed: 1-2 sekker av hver på 50 kvm
I kjøkkenhagen: 2 sekker av hver på 50 kvm

Beskrivelse

Dette er årets store og gode nyhet – for jorden og planten – og deg.

Denne nye miksen virker på nøyaktig samme som de to tidligere sekken våre gjorde sammen. L&HP-miksen vår bedrer jorden slik naturen gjør. Da gror det godt. Jordbedring sier vi. God bedring!

Til plenen din trenger du KUN denne nye miksen. Og da trenger du KUN gjøre det en gang. Enklere blir det ikke. Kom og be om Lupin&HønePøne-miksen vår. Thats it! Lupin og Høne-Pøne er ikke gjødsel, men mat til jordens mikro-organismer. Lupin er proteinrikt fòr til dem, og den 4 år gamle Høne-Pønekomposten er rik på mikroorgansimer og forskjellige organiske stoffer – sammen er de dynamitt! Derfor har vi samlet dem i en sekk i det forholdet vi av erfaring og gjennom forsøk har sett virker best.

L&HP-miksen benyttes i følgende mengder:

Plen som ser god ut trenger et årlig tilskudd av L&HP-miks på 4 sekker/100kvm. Er plenen full av mose kan du øke til det dobbelte om du vil, men 1,5 ganger normaldose er som oftest tilstrekkelig. Du kan gjerne da gi en normaldose om våren og den siste halvparten til st.hans. I bed kan du benytte litt mer. I kjøkkenhage bruker vi en sekk på 10-15 kvm i begynnelsen og når du er god til å føre tilbake organiske planterester, så kan du gjerne benytte en sekk på 15-20kvm. Når du planter hekk velger vi å benytte en sekk pr 7-10m. det har i årevis gitt en fantastisk god start og sunn vekst under etableringen.

Skal du jordbedre eller fylle på i bed eller krukker så tilsett vår 100% Ø-kompost – Verdens beste jord i sekk!

Dette er en fire år gammel ferdigkompostert hønsegjødsel med alle stoffer som jorden din trenger. Den har en magisk virkning sammen med Lupin»gjødselen» vår. Det er kun 0,6% nitrogen i den, så den vil ikke gi plantene et ødeleggende vekstsignal.

Bruksanvisning
KJØKKENHAGEN:
7 – 15 kg. pr. 50 m2
Tilføres tidlig på våren for å oppnå full virkning i hele vekstsesongen. I takt med plantenes behov for næring, frigis gjødselens næringsstoffer.

VEKSTHUSET:
500 – 750 gr. pr. m2 planteareal. Denne dosen er nok til hele vekstsesongen. Tilføres ved utplantningen. Om jorden har et godt innhold av organisk stoff, trenger man ikke annet enn vann resten av sesongen.

STUEPLANTER:
Næringsbehov pr. år
små: ca. 20 gr.
mellom: ca. 40 gr.
store: ca. 50 gr.
svært store: ca. 70 gr.
Gjødsles med halv dose 2 gange i året, ved å trykke dosen 2-3 cm. ned i pottejorden.

PRYDHAGEN OG PLEN:
Blomsterbed og busker, hekker og plener:
7 – 15 kg. pr. 50 m2. Det skal kun gjødsles én gang i hele vekstperioden, helst tidlig om våren. Om de trenger til noe mer, så kan man gi samme mengde Høne-Pøne gjødsel en gang i tillegg under sesongen.

SÅJORD:
750 gr. gjødsel til 100 liter torv

PRIKLEJORD:
(pottejord) 1,5 – 2 kg. gjødsel til 100 liter torv

FORBRUKEROPPLYSNING:
Hvis gjødselen ligger oppå jorda, kan det komme sopp (muggliknende) stoffer, når gjødselen kommer i forbindelse med fukt og varme. Der hvor det er mulig kan gjødselen kultiveres ned i det øverste jordlaget. Plantene tar ikke skade av disse soppliknende stoffene. Det er en naturlig del av nedbrytningen, som fører til at næringsstoffene frigjøres.

 

Inneholder

ORGANISK STOFF: 80%
TØRRSTOFF: 88%
NITROGEN TOTALT:N 5,9%
LETTLØSELIG NITROGEN: NO3 – N + NH4 – N 0,2%
LETTLØSELIG FOSFOR: P – AL 0,6%
LETTLØSELIG KALIUM:K – AL 1,3%
CALSIUM: Ca – AL 0,4%
MAGNESIUM: Mg – AL 0,3%
SVOVEL: S 0,3%Kun økologiske ingredienser

Du liker kanskje også…