Publisert

Hvordan lykkes med vannliljer

Hvordan lykkes med vannliljer

Hvordan lykkes med vannliljer

Lykkes med vannplanter og vannliljer

I denne artikkelen skal vi se på hva som trengs for å lykkes med vannplanter, og ikke minst hva som skal til for å lykkes med vannliljer. Først litt om vannliljer, deretter om vannplanter generelt.

Vannliljer generelt
Vannliljer vokser vilt over hele verden og finnes i mange ulike sorter. Noen blomster til og med om natten.  I Skandinavia vokser det også et par typer vannliljer i naturen, bl.a. den hvite Alba som vi finner i mange innsjøer.

Vannliljen vokser frem av en knoll/stamme hvor bladene vokser ut av. Denne stammen tåler overvintring så sant det ikke bunnfryser gjennom denne. Alle vannliljer vi selger her på Aquaworld.no er avlet frem i Nederland og har derfor gode forutsetninger for å takle klimaet her i nord. For å få frem kraftige og robuste vannliljer er det viktig at de plantes på rett måte og på rett dybde.

Fremgangsmåte for å plante vannliljer
Bruk en egnet kurv eller plantepose. Det er viktig at du bruker en skikkelig kurv til vannliljer da disse blir større etterhvert. Til minivannliljer (pygmea vannliljene) bør du ha en kurv på minst 19 cm, til større vannliljer trenger du en kurv eller plantepose på minst 28 cm eller større.

Vannliljer skal plantes i en ren type leire,  alternativt kan du plante rett i ren elvegrus. Tilsett  uansett noen gjødselskuler da leiren ikke inneholder noe særlig næring fra før.

Hell vannliljeleiren i planteposen eller plantekurven og plasser et par gjødselskuler under planten.  Plasser  vannliljeroten  slik  at  litt  av  vekstpunktet  stikker  litt  over  leiren.  Sett gjerne vannliljeroten litt skjevt i leiren slik at vannliljen får  plass til  flere  skudd. På toppen legger du et lite lag med småstein (uten kalk) slik at ikke fiskene får tak i jorden og roter opp denne.

Plasser så vannliljen i vannet og gjerne litt på grunnen i begynnelsen. Her er vannet litt varmere og gir vannliljen en god start. Vannliljer finnes i mange størrelser og passer derfor perfekt til alle dammer.

Vannplanter/sumpplanter generelt

Et mangfoldig planteliv i din hagedam er ikke bare viktig for utseende på dammen, men og for å sikre rent vann som fiskene trives i. Vannplanter forbruker nitrat  som er det siste steget i Nitrogensyklusen. På denne måten reduserer vannplanter algevekst i hagedammen.

Ved planting av sumpplanter er det viktig at du bruker vannplantejord som er spesiallaget for dette formål, eventuelt kan du plante i ren elvegrus. Da får dine planter best mulig start med minst mulig algedannelse. Dersom du bruker vanlig hagejord i hagedammen er det stor sjanse for at overskudd av næringen i hagejorden vil akselerere algeoppblomstringen.

Vannliljer og sumpplanter som står dypt krever en kraftig blanding av leire. Vannliljeleiren du får kjøpt hos Aquaworld.no er en god miks av ulike leirtyper som ikke inneholder unødvendig næring.

I motsetning til vannliljer vil øvrige planter ha en mer luftig jordtype. Vannplantejorden vi fører består av leire, sand og mager jord. Den er også tilsatt mikronæring. Vannet blir ikke grumsete og man kan derfor legge vannplantejorden direkte på sumpkanten. Bruk aldri jord eller leire direkte på bunnen av hagedammen da dette vil gjøre det vanskelig å holde bunnen ren og øke vedlikeholdet.

For at en plante skal kunne vise sine flotteste farger har den behov for riktig næringstilførsel. Gjødselskulene du får kjøpt hos oss er langtidsvirkende og varer en hel sesong. Stikk et par gjødselskuler ved røttene og næring fra disse vil kunne opptas av plantene ved behov. Gjødselskulene er designet på en slik måte at de avgir næring til vannliljene eller sumpplantene etter temperaturen i vannet. Er det kaldt i vannet avgir kulene lite næring, er det varmt avgir de mer.

Hvordan plassere vannliljer og sumpplanter?
Mange av vannplantene trenger ikke store dybden. Derfor kan det være smart å vite litt om plantenes plassering før man planlegger en hagedam. Da kan man legge inn sumpsoner som passer ulike plantesorter. Nedenfor ser du et tverrsnitt av en hagedam som har tatt høyde for nettopp dette.