Jord & tilbehør

Det riktige
grunnlaget

Vår berømte jord; Ø-kompost, er laget av restene av økologiske lin og lupinplanter og er kompostert i tre år.

I levende jord som Ø-kompost er det milliarder av mikroorgansimer, i motsetning til all annen vanlig plantejord. Det er disse mikroorganismene vi fórer med maten vår; Lupin & HønePøne, en miks i pelletsform.  Lupin & HønePøne-pelletsene er laget av proteinrike plantedeler. Det disse mikroorganismene  som gir plantene mat.